Kontouppgifter via brev - steg 1

Här kan du som student vid Högskolan Kristianstad beställa dina kontouppgifter och få dem skickade till dig via epost. E-postadressen är den du angivit på antagning.se

Skulle du inte ha någon registrerad e-postadress på antagning.se så skickas uppgifterna hem till dig per post. Tjänsten har en begränsning avseende utskick per post som gör att du inte kan begära kontouppgifter oftare än var 30:e dag.

Gör så här
Skriv in ditt personnummer (tolv tecken ÅÅÅÅMMDDXXXX) i rutan nedan och avsluta med knappen "Skicka". Följ sedan instruktionerna. Är alla uppgifter korrekta får du dina kontouppgifter via epost inom ett par minuter.

Vid problem kontakta kontoansvarig på din fakultet alternativt gör en felanmälan till student@hkr.se.
Ange personnummer